Sudah pasti kita mengenal lima rukun Islam, rukun yang ketiga adalah zakat, Zakat walaupun nampak pada lahirnya seperti mengurangi harta, tapi pada dasarnya adalah bertambahnya keberkahan pada harta itu.

Zakat diwajibkan bagi setiap muslim untuk menunaikannya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Namun kadangkala kita mengalami kesulitan untuk menghitung zakat itu sendiri. Sofware penghitung zakat ini bisa dijadikan panduan awal untuk menghitung pendapatan dan pengeluaran  kita, apakah kita sudah terkena kewajiban zakat ataukah belum ?

Sofware penghitung zakat

untuk penghitungan zakat secara online disini

@ publish by al-kahfi.net
Iklan